ราวระเบียงกันตก Wrought Iron

ราวระเบียงต้องทนต่อสภาพแวดล้อมภายนอก เราจึงป้องกันการเกิดสนิมเป็นพิเศษ เพื่อให้ทนทานต่อการกัดกร่อนสูง และคุณมั่นใจได้ว่าความสวยงามนี้จะอยู่คู่กับบ้านได้อย่างยาวนาน