ราวบันได Wrought Iron

บันไดเปรียบเสมือนหัวใจของบ้าน เป็นจุดเชื่อมจากชั้นหนึ่งถึงชั้นสองเหมือนกับการก้าวหน้าไปสู่ความมงคลในชีวิต เป็นหนึ่งจุดที่ทุกคนในบ้านได้สัมผัสและใช้งาน สามารถสะท้อนรสนิยมหรูหราเหนือระดับ หรูหรา สง่างาม ด้วยดีไซน์ที่สวยหรู บ่งบอกถึงไลฟ์สไตล์ที่โดดเด่นเกินใคร